Friday, January 21, 2011

Organic

Minsan, gusto ko na lang maging terminal alkyne reaction na CH3CH2C triple bond C-CH3 + alcoholic AgNO3/silver acetylide.

Para NO REACTION dahil dun sa internal alkyne na CH3 (na nakakabit sa C).

Para wala silang marinig, makita at malaman. Hindi na nila ko masasaktan.